2314018330 Κρήτης 12, Ελευθέριο, Θεσσαλονίκη papageorgopoulos.j.dim@gmail.com