2314018330 Κρήτης 12, Ελευθέριο, Θεσσαλονίκη papageorgopoulos.j.dim@gmail.com
hero image


Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας
Παπαγεωργόπουλος Δημήτρης - Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ - Πυρασφάλεια - Μελέτες Πυροπροστασίας -  Τεχνικός Ασφαλείας - Φυσικό Αέριο - Θεσσαλονίκη

 

Ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει με επαγγελματική ευθύνη και εμπειρία τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας.

Ειδικευμένος στον τομέα της μηχανολογίας, ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες για να υλοποιεί την εξειδικευμένη διαδικασία επανελέγχου στεγανότητας. Επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν την αξιολόγηση και πιστοποίηση της στεγανότητας σε διάφορα περιβαλλοντικά ή εργοστασιακά πεδία.

Με αξιοπιστία και προσήλωση στην επαγγελματική ηθική, ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τους κανονισμούς, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες επανελέγχου που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών του. Με τον Δημήτρη Παπαγεωργόπουλο, η διαδικασία εκδοσης πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας γίνεται αξιόπιστη, αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε έργου.