2314018330 Κρήτης 12, Ελευθέριο, Θεσσαλονίκη papageorgopoulos.j.dim@gmail.com
hero image


Εγκατάσταση Συστημάτων Φυσικού Αερίου
Παπαγεωργόπουλος Δημήτρης - Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ - Πυρασφάλεια - Μελέτες Πυροπροστασίας -  Τεχνικός Ασφαλείας - Φυσικό Αέριο - Θεσσαλονίκη

 

Ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει τη μελέτη συστημάτων φυσικού αερίου με στόχο την ασφαλή, αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία.

Με εμβάθυνση στον τομέα της μηχανολογίας και εξειδίκευση στα συστήματα φυσικού αερίου, ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος αναλαμβάνει τη σχεδίαση και μελέτη εγκαταστάσεων για οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Με βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές κάθε πελάτη, προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις που προάγουν την αποδοτικότητα και την ενεργειακή απόδοση.

Με την επαγγελματική του προσέγγιση, ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος αναλαμβάνει την επιμέλεια και υλοποίηση μελετών για τον σχεδιασμό συστημάτων φυσικού αερίου, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανονισμούς και την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Με βάση την αξιοπιστία, την εμπειρία και την προσήλωση στην ποιότητα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη.