2314018330 Κρήτης 12, Ελευθέριο, Θεσσαλονίκη papageorgopoulos.j.dim@gmail.com
hero image


Τεχνικός Ασφαλείας 
Παπαγεωργόπουλος Δημήτρης - Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ - Πυρασφάλεια - Μελέτες Πυροπροστασίας - Φυσικό Αέριο - Θεσσαλονίκη

 

Ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί έναν έμπειρο και αφοσιωμένο Τεχνικό Ασφαλείας που αναλαμβάνει την επίβλεψη και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε διάφορους εργασιακούς χώρους.

Με εκτενή γνώση των προτύπων ασφαλείας και πολυετή πείρα στον χώρο, ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος δραστηριοποιείται ως Τεχνικός Ασφαλείας, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες που ενισχύουν την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος εργασίας.

Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας περιλαμβάνει την εκπόνηση προγραμμάτων ασφάλειας, την επιβλεπτική παρακολούθηση της τήρησης ασφαλειακών προτύπων, την εκπαίδευση του προσωπικού, και τη διαχείριση ατυχημάτων. Με τον Δημήτρη Παπαγεωργόπουλο, οι επιχειρήσεις έχουν το πλεονέκτημα να συνεργάζονται με έναν επαγγελματία που αντιλαμβάνεται τις ειδικές ανάγκες του κάθε εργασιακού περιβάλλοντος, προσφέροντας συμβουλές και λύσεις που εξασφαλίζουν την συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.